قرارداد مدیریت پیمان روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.

کارفرما فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید.

پیمانکار فقط به خاطر تخصص در مدیریت، درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

توضیح مدیریت پیمان

برای اطلاع از مزایا قرارداد مدیریت پیمان پستی رو به همین موضوع اختصاص دادیم: