ما بهترین ساختارها را در بودجه و بازه زمانی مشتریان خود ایجاد می کنیم بدون آنکه کیفیت کاری را قربانی کنیم.

باعث افتخار است پروژه شما را در سابقه پانزده ساله خود قرار دهیم.

مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

طراحی پارکینگ بیمارستان امام رضا

طراحی پارکینگ بیمارستان امام رضا

سازه فضایی دانشکده مهندسی قوچان

ساخت و ساز سازه فضایی سقف

پروژه سازه فضایی دانشکده معماری فردوسی مشهد

ساخت سازه فضایی سقف دانشکده معماری فردوسی مشهد

پروژه بنیاد

صفر کاری و نمای پروژه

پروژه مسکونی

اجرای کامل پروژه

پروژه مسکونی وحدت

اجرای کامل پروژه
  • 1
  • 2