نمونه قرارداد مدیریت پیمان

نمونه ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن(تهیه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه و قابل دانلود در سایت قوه قضاییه).

ادامه مطلب
مزایا قرارداد مدیریت پیمان

مزایا قرارداد مدیریت پیمان

مزایای قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

قبلا در “مدیریت پیمان چیست” این نوع قرارداد رو به صورت خلاصه توضیح دادیم. اما در این مطلب مزایای این نوع قرارداد رو که باعث معروف شدن و خاص بودنش شده رو بررسی میکنیم:

کارفرما در طی مراحل ساخت می تواند مصالح مورد استفاده را تغییر دهد و اعمال نظر بیشتری کند ( تغییرات پیش بینی نشده ممکن است برای کارفرما شامل هزینه اضافی گردد)
کیفیت اجرای پروژه تحت تاثیر سود پیمانکار قرار نمی گیرد
از آنجا که بین طراحی و اجرا مرزبندی وجود ندارد کارفرما می تواند نظرات خود را برای بهتر شدن طرح منظور نماید
ادامه مطلب
مدیریت پیمان چیست

قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.

کارفرما فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید.

پیمانکار فقط به خاطر تخصص در مدیریت، درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

توضیح مدیریت پیمان

برای اطلاع از مزایا قرارداد مدیریت پیمان پستی رو به همین موضوع اختصاص دادیم:

ادامه مطلب