منشور اخلاقی شرکت بناشهرسازه

آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان ‏های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است.محورهای منشور اخلاقی این شرکت در سه وجه مشتریان، سرمایه های انسانی و رقبا استوار می‌باشد:

 1. مشتریان
 • مشتریان علت وجودی ما می باشند، لذا همواره تلاش خواهیم کرد ضمن اجرای تعهدات، پیش بینی نیازها و انتظارات، بدنبال خلق نوآوری و خلق ارزش ها  برای آن ها باشیم.
 • احترام و حفظ کرامات انسانی و منافع مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.
 • کیفیت و سرعت و درعین حال دقت جز تعهد خدمات ما می باشد.
 • حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری جز لاینفک تعدات اخلاقی این مجموعه می باشد.
 • رعایت انصاف درعقد قرارداد را  از اصول  کسب و کار اخلاقی میدانیم.
 1. سرمایه های انسانی
 • احترام و ارج نهادن به همکاران در جهت اهداف شخصی و سازمانی و توانمند نمودن  در استفاده دانش و مهارت و حمایت از آنها
 • برقراری فرصت های برابر و پرهیز از تبعیض و شایسته سالاری
 • حفظ کرامات انسانی و منافع شخصی آن ها جهت افزایش سهم در موفقیت مستمر مجموعه
 • ترغیب همکاران برای ارتقا سطح دانش خود و به اشتراک گذاشتن بهترین تجارب با سایر همکاران، علاوه بر توانمند سازی ایشان، به فضای گفتمان در سراسر سازمان بهبود می بخشیم.
 • ایجاد توازن مسوولانه بین کار و زندگی و برخورداری از حقوق و مزایای عادلانه و ارتقا فرهنگ پشتیبانی و قدردانی در جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و تامین امنیت شغلی و معیشتی در همه سطوح را از وظایف خود میدانیم.
 • ایجاد محیط کار ایمن و سالم از وظایف اصلی در قبال کارکنان است.
 • ایجاد تمایل و ترغیب جهت ارتقا سطح دانش، اشتراک تجارب و ایجاد فضای گفتمان بین همکاران، ایجاد ارتباط صریح و پاسخگویی بین کارکنان، درک نیاز و انتظاراتشان جز منش اخلاقی ما می باشد.
 1. رقبا
 • آبادانی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را جز پایه های اصلی کشور دانسته و پیشرفت جامعه در قبال رقابت سالم و اخلاقی امکان پذیر خواهد بود.
 • نوآوری، دانش، مدیریت و تعامل سازنده در جهت حفظ حقوق مشتریان در رقابت را در اولویت قرار خواهیم داد.
 • حفظ کرامت انسانی رقبا و توسعه فرهنگ و پرهیز از روابط ناشایست تعهد حرفه ای و منش اخلاقی ما خواهد بودو حتی سعی میکنیم برای حفظ کرات انسانی خود رفتار غیر اخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخگو باشیم.
 • هرگونه ارتباط کاری با منابع انسانی رقبا، دستیابی و بهره گیری از اطلاعات رقبا را ناپسند دانسته و پرهیز از ورود به این موارد سرلوحه کار این مجموعه می باشد.

  حرف آخر

  مشتريان سرمايه هاي واقعي شرکت هستند .و کاركنان این شرکت اعتقاد دارند عزت ، احترام و تكريم مشتریان ، از مهمترين مسئوليتهاي آنان است و سعي خواهند نمود تا شخصيت و جايگاه مشتريان در فرآيند ارتباطات و تعاملات متقابل محفوظ باشد.